Δυνατότητα να κινήσουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ακόμα και κατά οφειλετών που υπάγονται στο νόμο προστασίας της...
α' κατοικίας, δίνουν στις τράπεζες τροποποιήσεις στον νόμο Κατσέλη που ψήφισε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και αν εξασφάλισαν προσωρινή προστασία πρώτης κατοικίας, αν δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, κινδυνεύουν να δουν το σπίτι τους να βγαίνει σε πλειστηριασμό.

Όπως αναφέρει το Euro2day, με βάση αυτές τις τροποποιήσεις παρέχεται η δυνατότητα στις τράπεζες καθώς και στα υπό ειδική εκκαθάριση τραπεζικά ιδρύματα, είτε να ζητήσουν από το δικαστήριο την ανάκληση των μέτρων προσωρινής προστασίας, είτε να καταγγείλουν τη ρύθμιση και να κινήσουν μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ο τροποποιημένος νόμος Κατσέλη ορίζει η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να κινήσει διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για την πρώτη κατοικία, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) αν ο οφειλέτης καθυστερεί υπαίτια την καταβολή τεσσάρων διαδοχικών μηνιαίων δόσεων, που όρισε το δικαστήριο

2) αν ο οφειλέτης καθυστερεί την καταβολή δόσεων της ρύθμισης, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό σε καθυστέρηση να υπερβαίνει αθροιστικά την αξία τεσσάρων μηνιαίων δόσεων ετησίως.

3) αν ο οφειλέτης καθυστερεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη ρύθμιση για περίοδο μεγαλύτερη από τρεις μήνες ή δυστροπεί επανειλημμένα στην τήρησή της.

Το ποσοστό των οφειλετών που παρότι πήραν προσωρινή προστασία δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους ξεπερνά, σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, το 20% και σε αρκετές περιπτώσεις δεν δικαιολογείται από τη συνολική περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών.

Πηγή
 
Top