Με δυο νέες τροπολογίες του υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, έρχονται οι νέες αλλαγές που αφορούν τη διαδικασία χορήγησης αδειών οδήγησης.

Η πρώτη τροπολογία, έχει να κάνει με την ιατρική εξέταση των υποψηφίων. Αυτό γίνεται ώστε να επέλθει μια σχετική ομαλότητα στη διαδικασία, μιας και με τη διακοπή της λειτουργίας των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε). υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Έτσι λοιπόν οι υποψήφιοι οδηγοί θα μπορούν να εξεταστούν από ιατρούς κρατικών νοσοκομείων ή ακόμα κι από κρατικά κέντρα υγείας, αλλά ακόμη κι από ιδιώτες γιατρούς. Αυτή η αλλαγή αναμένεται να λύσει τη μεγάλη αναμονή για εξέταση των περίπου 12.000 υποψηφίων.

Η δεύτερη αλλαγή αφορά στον επανακαθορισμό τουασυμβίβαστου του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών με την ιδιότητα του υπαλλήλου του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Δημιουργείται το ΥΠΟΜΕΔΙπληροφοριακό σύστημαγια τη μηχανογράφηση όλων των λειτουργιών και διαδικασιών των σχολών και κέντρων παροχής εκπαιδευτικού έργου που αδειοδοτούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών της Χώρας.

Με τη συγκεκριμένη αλλαγή θα πραγματοποιηθεί εξοικονόμηση του έμψυχου δυναμικού, αλλά και των διαθέσιμων πόρων, μειώνοντας κατά πολύ τη γραφειοκρατία και τις διαδικαασίας, βελτιώνοντας παράλληλα το έργο του ελεγκτικού μηχανισμού, ενώ προβλέπεται και διάταξη για την επιβολή κυρώσεων αν υπάρξει μη συμμόρφωση.
 nextdeal.gr
 
Top