Σήμερα που ξεκίνησε η εξαϋλωση των επικουρικών συντάξεων (θα ακολουθήσει ψαλίδι γενναίο τον Σεπτέμβρη και επιπλέον αναδρομικό ψαλίδι τον Δεκέμβρη), όσοι διαθέτουν την παρακάτω θεματική συλλεκτική αφίσα, να την παραδίδουν στα τοπικά συριζάμενα της περιοχής τους επιδεικνύοντας τον ανάλογο πολιτικό πολιτιΖΖμό!
press-gr
 
Top