Για να καταλάβει κανείς πως η κυβέρνηση στήνει την νέα διαπλοκή. 

Σπάει το έργο της Αθηνών - Πατρών σε τρία μέρη, και τα δίνει και τα τρία μέρη στην κατασκευαστική του Καλογριτσα... 

Παίρνει τα χρήματα από τα έργα και έρχεται και αγοράζει τηλεοπτική άδεια... 

Κατάλαβες πως κάνουν και αυτοί τις δουλειές....

Christos Bois
 
Top