Την έναρξη της διαδικασίας αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου προς τους ιδιώτες προμηθευτές, από τον προηγούμενο μήνα, αποκαλύπτουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος.
Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, τον Ιούλιο διατέθηκε για αποπληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τους προμηθευτές του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα το ποσό του 1,109 δισ. ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος των οφειλών έφτανε στο τέλος του Ιουνίου στο ποσό των 5,91 δισ. ευρώ ή τα 7,22 δισ. ευρώ με την προσθήκη και των οφειλών από επιστροφές φόρου.
Πρόκειται για τη δέσμευση που υπάρχει στο 3ο μνημόνιο, σύμφωνα με την οποία, η κυβέρνηση υποχρεούται με τα κεφάλαια που λαμβάνει από τις δόσεις της δανειακής σύμβασης ένα μέρος να το διαθέσει για την εξόφληση χρεών προς τους ιδιώτες. Μάλιστα, ορίζεται και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής, το οποίο λήγει στο β τρίμηνο του 2017 και είναι αρκετά φιλόδοξο, δεδομένου ότι προβλέπει πως σε λιγότερο από ένα έτος (έως τον Ιούνιο του 2017) θα διατεθεί στην αγορά το ποσό των 6,7 δισ. ευρώ.
Η υλοποίηση των συγκεκριμένων προβλέψεων προϋποθέτει την ομαλή εκταμίευση των δόσεων από τον μηχανισμό στήριξης, που σημαίνει ότι η Ελλάδα πρέπει να περνάει τις εξετάσεις των αξιολογήσεων.
 
Top