Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ξεκινά πλειστηριασμούς ακινήτων που ανήκουν σε μεγάλους οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη.

Από τη λίστα των προγραμμάτων πλειστηριασμού που έχει αναρτήσει η ΓΓΔΕ στο δικτυακό τόπο της ξεχωρίζουν περιπτώσεις φορολογούμενων οι οποίοι ακόμη και αν πουληθούν τα ακίνητά τους μέσω των πλειστηριασμών δεν πρόκειται να ξεχρεώσουν την εφορία. Υπάρχει, όμως, και το πρόβλημα του πολύ μειωμένου ενδιαφέροντος για ακίνητα λόγω της κρίσης και της υπερφορολόγησης που έχει σαν αποτέλεσμα οι πλειστηριασμοί και κηρύσσονται άγονοι.

Αυτή τη στιγμή περίπου 1,5 εκατ, φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο με τους περισσότερους από αυτούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με μέτρα αναγκαστικής είσπραξης, όπως είναι οι κατασχέσεις τραπεζικών υπολοίπων και εισοδημάτων στα χέρια τρίτων (π.χ. ενοικίων).
Πηγή : www.capital.gr//via:EEA
 
Top