Τρεις διατάξεις που με την εφαρμογή τους αλλάζει ριζικά ο τρόπος λειτουργίας των σχολών οδηγών πέρασαν από τη βουλή.
Οι διατάξεις αφορούν τον τρόπο ελέγχου των θεωρητικών μαθημάτων που παρέχουν οι σχολές οδηγών, το ασυμβίβαστο του επαγγέλματος του εκπαιδευτή οδηγών και την κατάργηση των δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών (ΔΙΕ):

Νομοθετήθηκε η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την λειτουργία των σχολών εκπαίδευσης υποψηφίων και επαγγελματιών οδηγών και του Υπουργείου Μεταφορών. Με το σύστημα γίνεται η μηχανογράφηση όλων των λειτουργιών των σχολών οδηγών , ΚΕΘΕΥΟ, σχολών ΠΕΙ, σχολών ΣΕΚΟΟΜΕΕ, σχολών ΣΕΚΑΜ. Αναμένεται Υπουργική απόφαση για τους όρους προϋποθέσεις και λειτουργία του συστήματος αυτού.
Επανακαθορίζεται το ασυμβίβαστο της άσκησης εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών και διευρύνεται σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα και συνταξιούχων αυτού και δίνεται προθεσμία δύο μηνών από την δημοσίευση στο ΦΕΚ για τη λήξη των εν λόγω αδειών εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.
Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο διενέργειας της Ιατρικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών και Οδηγών. Καταργούνται οι ΔΙΕ λόγω αδυναμίας συγκρότησης και το σύνολο των ιατρικών εξετάσεων θα διενεργείται από ιδιώτες ιατρούς και ιατρούς νοσοκομείων στο πλαίσιο της ολοήμερης λειτουργίας τους (απογευματινά ραντεβού). Η διάταξη θα ισχύσει τρεις μήνες από την δημοσίευση στο ΦΕΚ.
creteplus.gr
 
Top