Πρώτοι θα πάρουν τη σύνταξη του Σεπτεμβρίου οι συνταξιούχοι Δημοσίου και ΙΚΑ ,την Τρίτη 30 Αυγούστου .
Θα ακολουθήσουν την Τετάρτη 31 Αυγούστου οι συνταξιούχοι του ΝΑΤ ,ενώ την 1η Σεπτεμβρίου θα πληρωθούν
 οι συνταξιούχοι του ΟΑΕΕ και του ΟΓΑ.
Την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν απο το ΕΤΕΑ οι επικουρικές  συντάξεις 
 
Top