Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 850 θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ
, ως φορέας υλοποίησης  για το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επείγουσας Υγειονομικής Διαχείρισης για την Προσφυγική Κρίση» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν  έως  τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.keelpno.gr
 stogiatro.gr
 
Top