Τους ανασφάλιστους και άπορους που δικαιούνται δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψη και εξαιρούνται από την καταβολή του 1 ευρώ ανά συνταγή υπέρ ΕΟΠΥΥ περιλαμβάνει η εγκύκλιος (επισυνάπτεται στο τέλος του κειμένου) του Υπουργού Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθού, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια την Παρασκευή 15 Ιουλίου και θα έχει ισχύ από 1 Αυγούστου 2016.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο πρώην κάτοχοι βιβλιαρίων απορίας και οι οικονομικά αδύναμοι ανασφάλιστοι θα μπορούν να προμηθεύονται δωρεάν τα φάρμακα τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία

Ειδικότερα « από 1/8/2016 με βάση το νέο σύστημα συνταγογράφησης οι οικονομικά αδύναμοι ανασφάλιστοι δικαιούνται μηδενικής συμμετοχής στο κόστος της φαρμακευτικής αγωγής.»

Όπως διευκρινίζεται «η βάση για την διασφάλιση της μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική αγωγή είναι η διασταύρωση των εισοδηματικών και ασφαλιστικών κριτηρίων μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων της ΗΔΙΚΑ ΑΕ και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση έκδοσης και ανανέωσης των Ατομικών Βιβλιαρίων των Οικονομικά Αδυνάμων ή Ανασφάλιστων».

Επίσης οι δικαιούχοι πρώην κάτοχοι Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου, Ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων εξαιρούνται της καταβολής εκ μέρους των ασθενών του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή υπέρ του ΕΟΠΥΥ που εκτελείται από τον εκάστοτε φαρμακοποιό με μηδενική συμμετοχή.

Ψυχιατρικά και Νευρολογικά φάρμακα
Τα ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακα τα οποία χορηγούνται από δημόσιες δομές της παραγράφου παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των νοσοκομείων. Η εξαίρεση αυτή επιβάλλεται για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχειας της φαρμακευτικής αγωγής που λάμβαναν από τις εν λόγω δημόσιες δομές υγείας.

Φάρμακα εξωτερικού
Τα φάρμακα Εξωτερικού, τα οποία δεν κυκλοφορούν αλλά εισάγονται κατά περίπτωση στην Ελλάδα, θα χορηγούνται και στους δικαιούχους των με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως ισχύει για τους ασφαλισμένους,διατηρώντας το δικαίωμα μηδενικής συμμετοχής . Όταν τα εν λόγω φάρμακα δεν περιλαμβάνονται στο σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θα αναγράφονται σε χειρόγραφη συνταγή ΕΟΠΥΥ.

Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ)
Τα φάρμακα υψηλού κόστους σύμφωνα με την εγκύκλιο θα χορηγούνται στους δικαιούχους από τα φαρμακεία και τα σημεία διανομής του ΕΟΠΥΥ.
Ενημέρωση γιατρών προς δικαιούχους
Οι γιατροί που συνταγογραφούν θα πρέπει να ενημερώνουν τους δικαιούχους για ενδεχόμενες επιβαρύνσεις που θα επιφέρει η χορήγηση φαρμάκων με Λιανική Τιμή μεγαλύτερη από την τιμή αποζημίωσης, καθώς και για τη δυνατότητα συνταγογράφησης θεραπευτικά ισοδύναμων φαρμάκων χωρίς επιπλέον επιβαρύνσεις.

Οι γιατροί που συνταγογραφούν στους συγκεκριμένους δικαιούχους θα πρέπει να φροντίζουν με κάθε τρόπο, στο μέτρο του δυνατού, τη θεραπευτική συνέχεια και τον τύπο της φαρμακευτικής αγωγής που χορηγούνταν στους συγκεκριμένους ασθενείς, από τα φαρμακεία των νοσοκομείων, στα οποία απευθύνονταν μέχρι σήμερα.

Μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα
Σχετικά με την μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα σύμφωνα με την εγκύκλιο τις αμέσως επόμενες ημέρες οι δικαιούχοι θα μπορούν να επισκεφτούν τηνιστοσελίδα της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, (idika.gr) στην οποία, εισάγοντας το username και τον
κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιούν για την είσοδο τους στο taxisnet, καθώς και τον ΑΜΚΑ τους θα διαπιστώνουν το ποσοστό συμμετοχής στη φαρμακευτική αγωγή. Σχετική ενημέρωση θα υπάρξει από τις αρμόδιες υπηρεσίες και
φορείς.

Οι δικαιούχοι που διαπιστώνουν ότι ο ΑΜΚΑ τους δεν αντιστοιχεί σε κάποιο ΑΦΜ, μπορούν να απευθύνονται στα ΚΕΠ για να επικαιροποιήσουν τη διασύνδεση του ΑΜΚΑ τους με το ΑΦΜ τους, ώστε να διορθωθεί το πρόβλημα και να διευκολυνθεί η ηλεκτρονική διασταύρωση ασφαλιστικών και εισοδηματικών κριτηρίων.

Δικαιούχοι ανασφάλιστοι δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης βάσει εισοδηματικών κριτηρίων
ΣΥΝΘΕΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  ΟΡΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΟΡΙΟ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ   ΟΡΙΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ
Μεμονωμένο άτομο   2.400 €  150.000 €  7.200 €
Οικογένεια χωρίς
εξαρτώμενα μέλη ή
μονογονεϊκή οικογένεια με
ένα εξαρτώμενο μέλος 
 3.600 € 165.000 €  10.800 € 
Οικογένεια με ένα
εξαρτώμενο μέλος ή
μονογονεϊκή οικογένεια με
δύο εξαρτώμενα μέλη 
4.200  180.000  12.600 
Οικογένεια με δύο 
εξαρτώμενα μέλη ή
μονογονεϊκή οικογένεια με
τρία εξαρτώμενα μέλη
4.800  195.000  14.400 
Οικογένεια με τρία
εξαρτώμενα μέλη ή
μονογονεϊκή οικογένεια με
τέσσερα εξαρτώμενα μέλη
5.400  210.000  16.200 
Οικογένεια με τέσσερα 
εξαρτώμενα μέλη ή
μονογονεϊκή οικογένεια με
πέντε εξαρτώμενα μέλη 
6.000  225.000  18.000 
Οικογένεια με πέντε 
εξαρτώμενα μέλη ή
μονογονεϊκή οικογένεια με
έξι εξαρτώμενα μέλη
6.600  240.000  19.800 

πηγή:weekihealth.com
via:stogiatro.gr
 
Top