Με τι γνωστικό αντικείμενο άραγε;
Πως έμπασε τη Τζούλια στο Πολεμικό Μουσείο;
Μπα... με τα ίδια προσόντα της Σπυράκι και την ίδιες δεξιότητες...
 http://sibilla-gr-sibilla.blogspot.gr/
 
Top