Επτά στους δέκα Έλληνες δεν καπνίζουν καθόλου, ενώ το ποσοστό των συστηματικών καπνιστών μειώθηκε κατά την πενταετία 2009-2014.

Το συγκεκριμένο στοιχείο προκύπτει από μια νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για το 2014, σχετικά με τους παράγοντες (όπως το κάπνισμα ή η διατροφή) που επηρεάζουν την υγεία των πολιτών.
Ειδικότερα:

– 3 στους 10 (27,3%) ηλικίας 15 ετών και άνω καπνίζουν καθημερινά,

– 1 στους 20 (5,3%) καπνίζει περιστασιακά.

– 7 στους 10 (67,4%) δεν καπνίζουν. Από αυτούς, το 51,4% δεν έχει καπνίσει ποτέ, ενώ το 16% κάπνιζε στο παρελθόν και το έχει διακόψει για περισσότερους από 6 µήνες.

Σε σχέση με το 2009, µείωση 14,4% καταγράφεται στο ποσοστό των καθηµερινών καπνιστών (από 31,9% σε 27,3%) και μείωση (11,7%) στο ποσοστό όσων καπνίζουν περιστασιακά (από 6% σε 5,3%).

Ως προς το φύλλο, καπνίζουν, καθηµερινά ή περιστασιακά:

– 4 στους 10 (39,4%) άνδρες ηλικίας 15 ετών και άνω και

– περίπου 3 στις 10 (26,4%) γυναίκες ηλικίας 15 ετών και άνω.
 econews.gr
 
Top