Πολλοί από εμάς έχουν γίνει μάρτυρες από φωτεινούς πυλώνες του ήλιου και στήλες φωτός πάνω από τον ορίζοντα ακριβώς όπως ο ήλιος ανατέλλει.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες προκαλούνται από πλάκα πάγου σε σχήμα κρυστάλλων στα σύννεφα που κάμπτουν τις ακτίνες του ήλιου.

Ενώ οι πυλώνες του ήλιου είναι συχνά ορατοί σε όλες τις εποχές και σε όλα τα γεωγραφικά πλάτη, υπάρχουν και πυλώνες του ήλιου που είναι πιο σπάνιοι και ονομάζονται πυλώνες ECHOS (φωτογραφία)

Ο ατμοσφαιρικός εμπειρογνώμονας Les Cowley εξηγεί ότι το φαινόμενο αυτό είναι μυστηριώδες και δεν θα μπορούσε να εξηγηθεί λόγω έλλειψης επιβεβαίωσης στοιχείων από άλλες παρατηρήσεις, και θα χρειαστούν πολλές περισσότερες παρατηρήσεις, για να έχουμε ασφαλή συμπεράσματα.

Οι φυσικοί έχουν μελετήσει παρόμοια φαινόμενα εδώ και δεκαετίες, όπως τα φωτοστέφανα πάγου, και δεν είναι όλα κατανοητά. "Αυτοί οι πυλώνες φωτός ECHOS είναι ένας από τους γρίφους".

Ανάλογα της θέσης του Ήλιου, το φαινόμενο μπορεί να συνοδεύεται και με άλλα συναφή φαινόμενα όπως στήλες, φωτεινό σταυρό, περιζενιθιακό τόξο κ.ά.

Γενικά το φαινόμενο αυτό ανήκει στις «υφεσιακές» καταστάσεις δηλαδή όταν ακολουθεί ύφεση χωρίς αυτό όμως να αποτελεί και ασφαλές προγνωστικό κριτήριο καιρού, παρότι συνήθως το ακολουθούν θύελλες.ΠΗΓΗ
 
Top