Με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων θα καλυφθούν, στο πλαίσιο της κινητικότητας, τα κενά σε βρεφονηπιακούς σταθμούς των δήμων, καθώς και στις δομές της δια βίου μάθησης, σύμφωνα με υπουργική απόφαση... 
του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυρ. Μητσοτάκη.
Ειδικότερα, θα καλυφθούν συνολικά 925 θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων στο υπουργείο Παιδείας, με έμφαση στις διευθύνσεις δια βίου μάθησης και 150 θέσεις σε δήμους, ειδικοτήτων βρεφονηπιοκόμων και βοηθών βρεφοκόμων.
Με την εν λόγω υπουργική απόφαση καλείται το προσωπικό της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα να υποβάλει εντός 15 ημερών, στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του υπουργείου Παιδείας, στις οποίες κατείχε οργανική ή προσωποπαγή θέση, αίτηση - υπεύθυνη δήλωση για τη μετάταξή του. Με αυτή θα καθορίσουν τη σειρά προτίμησης των φορέων όπου επιθυμούν να μεταταχθούν, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Οι Διευθύνσεις, οφείλουν να καταχωρίσουν τα στοιχεία, να συντάξουν πίνακες συνδρομής κριτηρίων των υπαλλήλων και να τους αποστείλουν στο ΑΣΕΠ, προκειμένου οι υπάλληλοι να διατεθούν και τοποθετηθούν στους φορείς υποδοχής.

Στη συνέχεια, κατόπιν διενέργειας του απαιτούμενου ελέγχου νομιμότητας, εκδίδεται η απόφαση μετάταξης του υπαλλήλου από το οικείο όργανο διοίκησης του φορέα υποδοχής σε υφιστάμενες κενές θέσεις ή σε θέσεις που συστήνονται με την πράξη μετάταξης.
fimotro
 
Top