Αντίθετη άποψη για τα δημοσιονομικά στοιχεία της Ελλάδας έχει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Η ανάπτυξη 0,6% σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ δεν θα έρθει το 2014 όπως εκτιμά η ΤτΕ και η Κομισιόν αντιθέτως προβλέπει συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 1,2%. Παράλληλα, στην έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η τράπεζα της Ελλάδος εκτιμάται ότι η ύφεση για το 2013 θα ανέλθει στο 4,6% ενώ ο ΟΟΣΑ εκτιμά ότι θα ανέλθει στο 4,8%. 

Σχετικά με την ανεργία, η ΤτΕ την υπολογίζει στο 28% για το 2014 ενώ ο ΟΟΣΑ στο 28,4%. Σε ότι αφορά τον προϋπολογισμό γενικής κυβέρνησης για την Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ βλέπει...

έλλειμμα 4,1% το 2013 και μείωσή του στο 3,5% το 2014, ενώ εκτιμά ότι θα υπάρξουν επιπλοκές στη δυνατότητα της Αθήνας να επιστρέψει στις αγορές. 

Μάλιστα εκτιμά ότι η Αθήνα θα αναγκαστεί να λάβει και νέο δάνειο από την τρόικα ενώ «βλέπει» νέο μαχαίρι στους μισθούς. 

Η έκθεση του ΟΟΣΑ 

Η συνεχιζόμενη δημοσιονομική προσαρμογή, η μείωση των πραγματικών μισθών και οι αδύναμες εξαγωγές βαθαίνουν την ύφεση στην Ελλάδα, ενώ η ανεργία έχει αγγίξει ιστορικά υψηλά, αυξάνοντας τις κοινωνικές εντάσεις, αναφέρει στην έκθεσή του ο ΟΟΣΑ. Ο οργανισμός εκτιμά πως, παρά την βελτίωση της εμπιστοσύνης τους τελευταίους μήνες, η θετική ανάπτυξη δεν αναμένεται πριν το 2014, καθώς η εξαγωγική ζήτηση ενισχύεται, η ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται περαιτέρω και επιστρέφουν οι επενδύσεις. Οι βραδείες αλλαγές στην αγορά προϊόντων αμβλύνουν τις επιπτώσεις των χαμηλότερων μισθών στην ανταγωνιστικότητα των τιμών. 

Η δομική προσαρμογή των δημόσιων οικονομικών πρέπει να συνεχιστεί, όμως θα πρέπει να επιτραπεί στους αυτόματους σταθεροποιητές να λειτουργήσουν εάν η ανάπτυξη αποδειχθεί πιο ισχνή από το αναμενόμενο. 

Αυτό μπορεί να απαιτήσει επιπλέον χρηματοδότηση από την τρόικα. Η αποκατάσταση της πιστωτικής ανάπτυξης αποτελεί προαπαιτούμενο για την αναβίωση της οικονομικής δραστηριότητας. Η ταχεία απομάκρυνση των εμποδίων που απομένουν στον ανταγωνισμό, θα ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη. 

Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο προϋπολογισμός του 2013 φαίνεται να βρίσκεται σε γενικές γραμμές εντός στόχων. 

Η προσαρμογή για το 2013 και το 2014 βασίζεται σε πακέτο 7,25% του ΑΕΠ και βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στονπεριορισμό των δαπανών. 

Οι προβλέψεις του ΟΟΣΑ για το έλλειμμα λαμβάνουν υπ' όψιν την υπεραπόδοση του 2012. Έτσι, το προβλεπόμενο έλλειμμα είναι χαμηλότερο από αυτό που προβλέπεται στο πρόγραμμα προσαρμογής της Ελλάδας για το 2013, ενώ είναι περίπου το ίδιο με αυτό που προβλέπεται για το 2014, λόγω του καλύτερου σημείου εκκίνησης, παρά τις επιπτώσεις της ισχνότερης προβλεπόμενης ανάπτυξης και της υπόθεσης ότι θα επιτραπεί στους αυτόματους σταθεροποιητές να ενεργοποιηθούν. 

Την ίδια ώρα, τα κοινωνικά προγράμματα πρέπει να γίνουν πιο στοχευμένα προς αυτούς που επωμίζονται το αυξανόμενο κοινωνικό κόστος της προσαρμογής. 

Η πρόοδος προς την σταθερότητα του χρέους απαιτεί συνεχιζόμενες προσπάθειες προσαρμογής, αλλά και ανάκαμψη της ανάπτυξης. Αυτό εξαρτάται από την αναδιάρθρωση του τραπεζικού τομέα,συμπεριλαμβανομένης της ανακεφαλαιοποίησης που αναμένεται σύντομα να έχει ολοκληρωθεί. 

Επιπλέον δομικές μεταρρυθμίσεις, ιδιαίτερα στις αγορές προϊόντων, για την ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών, είναι επίσης ζωτικής σημασίας. 

Η οικονομία θα συνεχίσει να συρρικνώνεται, παρά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη, καθώς ο δημοσιονομικός περιορισμός συνεχίζεται και οι μεγάλες εξαγωγικές αγορές ανακάμπτουν με βραδύ ρυθμό. Θετικός ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται μόνο κατά τη διάρκεια του 2014, καθώς να ενισχύεται η εμπιστοσύνη, οι δομικές μεταρρυθμίσεις θα ενισχύουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα και θα ανακάμπτει το τραπεζικό σύστημα. 

Η αύξηση της εξωτερικής ζήτησης και η μεγαλύτερη χρήση των διαρθρωτικών κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα στηρίξουν τις εξαγωγές και τις επενδύσεις. 

Οι τιμές και οι μισθοί θα υποχωρήσουν περαιτέρω, δεδομένης της ουσιαστικής ύφεσης και της υψηλής ανεργίας. 

Η οικονομία θα έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά ρίσκα τόσο σε ότι αφορά την ανάκαμψη σε άλλες περιοχές, όσο και σε ότι αφορά τις προοπτικές επίτευξης της σημαντικής απαιτούμενης προσαρμογής εγχωρίως, ώστε να σταθεροποιηθεί η οικονομική δραστηριότητα. Η απαραίτητη εφαρμογή του δημοσιονομικού προγράμματος μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο από κοινωνικές εντάσεις και ανεπαρκή διοικητική δυνατότητα, ενώ η περιορισμένη ρευστότητα δημιουργεί ρίσκα για την επέκταση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Από την άλλη πλευρά, η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και η αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου μπορεί να ενισχύσουν τη ρευστότητα και την εγχώρια ζήτηση περισσότερο από το αναμενόμενο. 

Η έντονη βελτίωση στην ανταγωνιστικότητα του κόστους μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες εξαγωγές, ιδιαίτερα αν μεταφραστεί σε ευρύτερη προσαρμογή των τιμών, τονίζει ο ΟΟΣΑ. Η εμπιστοσύνη μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω εάν υλοποιηθούν τα σχεδιαζόμενα επενδυτικά projects. 

Η έκθεση της τράπεζας της Ελλάδος

Η οικονομία θα ανακάμψει το 2014 αν παγιωθεί το κλίμα εμπιστοσύνης και επισπευσθούν οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αναφέρει στην έκθεσή της η Τράπεζα της Ελλάδος. Αν συνεπώς επισπευσθεί τώρα η πραγματοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων και παγιωθεί το κλίμα εμπιστοσύνης, μπορεί βάσιμα να προβλεφθεί ότι σύντομα τα αποτελέσματα θα γίνουν ορατά και στην πραγματική οικονομία. Προϋπόθεση για την ανάκαμψη είναι η συνέχιση της εφαρμογής του προγράμματος σταθεροποίησης, χωρίς χαλάρωση και αποκλίσεις. 

Σύμφωνα με την Έκθεση, το ΑΕΠ αναμένεται να υποχωρήσει με ρυθμό κοντά στο 4,6% φέτος και η ανεργία να σταθεροποιηθεί γύρω στο 28%. Εκτιμάται ότι η οικονομία θα εισέλθει σε τροχιά θετικών ρυθμών ανάπτυξης από το 2014, ενώ η ανεργία θα αρχίσει να αποκλιμακώνεται από το 2015. 

Ο πληθωρισμός αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο -0,3% το 2013 και ο πυρήνας του πληθωρισμού στο -1,1%. Παράλληλα, εκτιμάται ότι το 2013 θα υπάρξει υπερανάκτηση της απολεσθείσας ανταγωνιστικότητας την περίοδο 2001-2009. Τέλος, οι υπάρχουσες ενδείξεις για την εξέλιξη του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών κατά το 2013 προοιωνίζονται περαιτέρω περιορισμό του σε ποσοστό χαμηλότερο του 3% του ΑΕΠ, ενώ το 2014 το ποσοστό αυτό θα κυμανθεί περί το 2%.

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την έκθεση του ΟΟΣΑ (στα Αγγλικά)

Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά την έκθεση της ΤτΕ

πηγη
 
Top