Έτσι θα «κουρέψουν» τους συνταξιούχους
Αναλυτικές οδηγίες για τις περικοπές στις συντάξεις του ΙΚΑ αναφέρονται σε εγκύκλιο του ιδρύματος.
Σύμφωνα με έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων το «τσεκούρι» στις συντάξεις έρχεται από τον Ιούνιο.
Κατά περίπτωση αφορά:
1. Την κύρια σύνταξη του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ όσων υπερβαίνουν 1.300 ευρώ. Μειώνεται κατά 12% από 1/1/2012. Ισχύει και για όσους θα συνταξιοδοτηθούν από την επόμενη χρονιά και μετά.
Για τη μείωση λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό -προ της αφαίρεσης κράτησης ασθενείας και φόρου- της κύριας σύνταξης που εναπομένει μετά την παρακράτηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων.
Το ποσό της κύριας σύνταξης μετά την μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.300 ευρώ.
Σε περίπτωση που στο ίδιο πρόσωπο καταβάλλονται περισσότερες από μία κύριες συντάξεις:
• από το Δημόσιο και ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
• από ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
• ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το Ν.Α.Τ.
Τότε ως ποσό σύνταξης νοείται το άθροισμα των συντάξεων αυτών. Η μείωση γίνεται από το φορέα . που χορηγεί το μεγαλύτερο ποσό σύνταξης.
Ενδεικτικά παραδείγματα
Συνταξιούχος του ΟΑΕΕ με 800 ευρώ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με 605 ευρώ. Η μείωση κατά 12% θα υπολογιστεί επί του ποσού του αθροίσματος των δύο κύριων συντάξεων που υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ. Δηλαδή επί του ποσού των 105 ευρώ. Συνεπώς, 105 ευρώ x 12% = 12,6 ευρώ μείωση, η οποία θα υπολογιστεί στη μεγαλύτερη σύνταξη, αυτή του ΟΑΕΕ.
Συνταξιούχος του Δημοσίου με 1.200 ευρώ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με 800 ευρώ.
Η μείωση κατά 12% θα υπολογιστεί επί των 700 ευρώ Δηλαδή, 700 ευρώ x 12% = 84 ευρώ μείωση, στη μεγαλύτερη σύνταξη, αυτή του Δημοσίου.
Ποιοι εξαιρούνται από τη μείωση
• Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας, οι οποίοι λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το επίδομα απολύτου αναπηρίας.
• Τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών ή βίαιων συμβάντων, καθώς και οι ορφανικές οικογένειες αυτών.
• Οι αιμορροφιλικοί, μεταμοσχευμένοι από συμπαγή όργανα, οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, οι συνταξιούχοι που παίρνουν το εξωιδρυματικό επίδομα και πάσχουν από μυασθένεια, ακρωτηριασμό, φωκομέλεια, σκλήρυνση κατά πλάκας, οι συνταξιούχοι γονείς, αδέλφια και σύζυγοι αναπήρων καθώς και τα συνταξιούχα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά που πάσχουν από νοητική υστέρηση, αυτισμό ή πολλαπλές βαριές αναπηρίες.
• Όσοι πάσχουν από μεσογειακή αναιμία.
• Οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος.
ΠΗΓΗ: newsbomb.gr
 
Top