Στην πρόσληψη 1.639 ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, για τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού προχωρά η κυβέρνηση, μετά την υπογραφή της σχετικής Πράξης...
Υπουργικού Συμβουλίου.

Πρόκειται για προσλήψεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, στις οποίες προχωρά το υπουργείο Εσωτερικών, μετά την έγκριση από τη διυπουργική επιτροπή.

Πρόκειται για πρόσληψη 54 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 624 άτομα, για δήμους της χώρας.

Επίσης, το υπουργείο κινεί τις διαδικασίες για την πρόσληψη 169 ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με 594 άτομα, για την εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων καθώς και για τη λειτουργία των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών, που εντάχθηκαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" ΕΣΠΑ 2007-2013 "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής".

Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου θα είναι μέχρι οκτώ μήνες για τους ΟΤΑ Α' και Β΄ Βαθμού, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και τους συνδέσμους, για χρονικό διάστημα ίσο με την αντίστοιχη σχολική περίοδο στους παιδικούς σταθμούς, και μέχρι ένα έτος για την εκτέλεση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Η χρονική διάρκεια των συμβάσεων μίσθωσης έργου θα είναι θα είναι αντίστοιχη με τη σχολική περίοδο στους παιδικούς σταθμούς και μέχρι ένα έτος για την εκτέλεση ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
fimotro 
 
Top