Από το http://hassapis-peter.blogspot.com


Έτσι όπως είναι το πολιτικό μας σύστημα δομημένο, η ψήφος του βουλευτή κατά συνείδηση σημαίνει αμέσως και την πολιτική του αυτοκτονία.

Εκείνος λοιπόν που θέλει να ψηφίσει κατά συνείδηση, κόντρα στη βούληση του αρχηγού και με τον τρόπο αυτό να αυτοκτονήσει πολιτικά, λειτουργεί σαν τον άνθρωπο που έχει να αποφασίσει να αυτοκτονήσει στην κυριολεξία. Και οι δύο δεν μιλάνε για την πράξη που θα κάνουν, ούτε....
προειδοποιούν. Ακόμα και οι κομματικοί τους σύντροφοι ή οι οικείοι τους, δεν μπορούν να αντιληφθούν αυτό που σκοπεύουν να κάνουν. Αντίθετα, αφήνουν πάντα ένα τυπικό σημείωμα είτε παραίτησης είτε ενημέρωσης και φεύγουν.
 
Όποιοι όμως προσποιούνται ότι θέλουν να ψηφίσουν αντίθετα στην αρχηγική βούληση ή να αυτοκτονήσουν, προκαλούν ζωηρό θόρυβο, αφενός για να τύχουν δημοσιότητας και διαφήμισης και αφετέρου για να προκαλέσουν επέμβαση για την αποτροπή τους.

Αυτά, για να ξέρουμε τι να ακούμε από εδώ και πέρα και από πού να περιμένουμε τι….   

 
Top