Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία έργα του πανεπιστήμονα Αριστοτέλη.
Στο συγκεκριμένο έργο ο Αριστοτέλης συμμερίζεται τη γνώμη του Πλάτωνος, ότι το άτομο μπορεί να αποκτήσει το ύψιστο αγαθό μόνο ως μέλος της πολιτείας . Για αυτό συνδέει την ηθική του στενά με την πολιτική και ορίζει τον άνθρωπο ως πολιτικό όν .

Ο φιλόσοφος αυτός θεωρεί τη ζωή του ατόμου ως μέλους της πολιτείας τελειότερη , όχι μόνο γιατί μέσω αυτής πραγματοποιούνται σκοποί υψηλότεροι εκείνων, τους οποίους μπορεί να πετύχει το άτομο μεμονωμένα, αλλά κυρίως γιατί η πραγματοποίηση ατομικών σκοπών εξασφαλίζεται πλήρως με την βοήθεια της πολιτείας.

Τόσο ως προς την πολιτεία, όσο και ως το άτομο, οι σκοποί αυτοί συνίστανται, για την απόκτηση της ευδαιμονίας.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλη δωρεάν από τοproject Gutenberg εδώΔε θα έχετε πρόβλημα με πνευματικά δικαιώματα (δε πρόκειται για έκδοση συγκεκριμένου εκδοτικού οίκου).

Παρακολουθείστε το παρακάτω video σχετικά με την ευδαιμονία του Αριστοτέλη από τα Ηθικά Νικομάχεια. ...http://stoxasmos-politikh.blogspot.com/
 
Top